fbpx
 

Juhtimisnõustamine

Ettevõtete nõustamine strateegia ja äriprotsesside osas

Juhtimisnõustamine strateegia ja protsesside osas

 

Meie juhtimisnõustamine keskendub eelkõige eesmärkidele, missiooni ja visiooni sõnastamisele ning juhtimisprotsesside arendamisele. Samuti aitame teenusedisaini ja kliendistrateegiaga. Tulemuseks on ühise eesmärgi nimel töötav ja motiveeritud meeskond ning hästi läbimõeldud klienditeekond. Nende küsimustega ei tegele ainult suured ettevõtted, vaid on vajalikud ka alustavale ja väiksematele ettevõtetele.

 

Oleme veendunud, et ükski ettevõte ega ettevõtja ei saa ilma strateegiata.

Inspireerivad eesmärgid ja visioon

Kas Sina tead, kuhu sinu ettevõte teel on? Mis on see suurem eesmärk, mille poole oled liikvel?

 

Kui oled sõnastanud ettevõtte visiooni, missiooni ja eesmärgid, siis tead kindlasti vastust. Seejuures tihtipeale jäävad ettevõtjad sellele küsimusele vastamisel jänni. Nõustamise käigus aitame sõnastada sinu ettevõtte visiooni, missiooni ja eesmärgid selliselt, et lisaks sinule inspireerivad need ka töötajaid. Toetame uute eesmärkide juurutamist ning kommunikeerime sõnumid töötajateni.

 

Tulemuseks on motiveeritud meeskond ja ühine, selge siht.

Äriprotsesside juhtimine

Äriportsesside mõistmine võimaldab ettevõtetel parandada tootlikkust.

 

Äriprotsesside analüüsi käigus kaardistatakse kõik seotud tegevused. Selle käigus kerkivad esile tootlikkust toetavad, aga ka mittetoetavad tegevused, mis on organisatsioonile koormaks. Ebatõhusad tööprotsessid takistavad organisatsiooni ladusat toimimist, tekitavad rahulolematust töötajates ja klientides ning takistavad eesmärkide saavutamist. Nõutamise käigus reorganiseeritakse sellised tegevused.

 

Tulemuseks on selge arusaam sellest, kuidas asjad töötavad, kas vastutab ja mis toetab eesmärkide saavutamist.

Teenusedisain ja kliendistrateegia

Teenusedisain aitab luua kliendile suurepärast kogemust. See tõstab olemasolevate klientide lojaalsust, aga võimaldab ka lihtsamini leida uusi kliente.

 

Teenusedisain parendab seda, kuidas teenust pakutakse ja millise emotsiooni saab klient tarbimisest. Kliendistrateegia loomine algab tüüpkliendi välja selgitamisega ja tema vajaduste kaardistamisega. Sellest lähtuvalt vaadatakse üle teenuse osutamine, hinnastamine,  klienditeekond, turundus ning  müügijärgsed tegevused.

 

Tulemuseks on rahulolevad ja õnnelikud kliendid, kes leiavad kiiresti tee sinu juurde tagasi.

Läbikukkumine on lihtsalt võimalus uuesti alustada, seekord juba intelligentsemalt.

 

Henry Ford