fbpx
 

KKK ja viited

Vastame raamatupidamisega seotud küsimustele

Korduma kippuvad küsimused

Maksumäärad 2019

Käibemaks 20%, erijuhtudel 9% (nt raamatud ja õppetööks kasutatavad töövihikud, ravimid ja meditsiiniseadmed, majutusteenused, perioodilised väljaanded) ja 0% (vt KMS § 15 lõiked 3 ja 4) määra. Mitmete sotsiaalse suunitlusega kaupade ja teenuste käive on maksuvaba (vt KMS § 16)

Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.

Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot).

Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot (2018. aastal kehtinud 470 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus.

Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

Kogumispensioni makse määr on 2%.

2019. aasta kalendaarne tööajafond
Kuu/kvartal Riigipüha (kalendripäev) Tööpäevi (tööaeg E-R) Töötunde (tööaeg E-R) Töötunde (erandid)
Jaanuar 01. jaanuar – uusaasta (T)* 22 176
Veebruar 24. veebruar – Eesti Vabariigi aastapäev (P)* 20 160 Kui 23. veebruar ON tööpäev, siis töötunnid kuus 160-3=157
Märts 21 168
I kvartal kokku 2 riigipüha 63 504  504-3=501
Aprill 19. aprill – suur reede (R)

21. aprill – 1. ülestõusmispüha (P)

21 168
Mai 01. mai – kevadpüha (K) 22 176
Juuni 9. juuni – nelipühade 1. püha (P)

23. juuni – võidupüha (P)*
24. juuni – jaanipäev (E)

19 152 Kui 22. juuni ON tööpäev, siis töötunnid kuus 152-3=149
II kvartal kokku 6 riigipüha 62 496  496-3=493
Juuli 23 184
August 20. august – taasiseseisvumispäev (T) 21 168
September 21 168
III kvartal kokku 1 riigipüha 65 520
Oktoober 23 184
November 21 168
Detsember 24. detsember – jõululaupäev (T)*
25. detsember – esimene jõulupüha (K)
26. detsember – teine jõulupüha (N)
19 146 Kui 23. VÕI 31. detsember EI OLE tööpäev, siis töötunnid kuus 146+3=149

Kui 23. JA 31. detsember EI OLE tööpäev, siis töötunnid kuus 146+6=152

IV kvartal kokku 3 riigipüha 63 498  498+3=501 / 498+6=504
2016 KOKKU 12 riigipüha, neist 8 tööpäeval (E-R) 253 2018

 

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendatakse uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.

 

Töönädalate arv aastas: 50,60

 

Keskmine:

Tööpäevade arv kuus:  21,08
Töötundide arv nädalas: 39,88
Töötundide arv kuus: 168,17

Mis on TSD ja miks on see vaja esitada iga kuu 10. kuupäevaks?

TSD on „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon“ koos lisadega. Käibemaksukohustuslane peab esitama TSD igal juhul, kuid mittekäibemaksukohustluslane esitab selle siis, kui tal on midagi deklareerida (nt on välja makstud töötasu, üüritasu, dividendid, kingitused jne).

TSD vormi peab esitama iga kuu 10. kuupäevaks, sest hilinemisel rakenduvad automaatselt viivised.

Mis on KMD ja miks on see vaja esitada iga kuu 20. kuupäevaks?

KMD ehk käibemaksudeklaratsioon, on eelmise kuu müügile ja ostule lisatud käibemaksude vahearvestus. Müügi puhul maksab ettevõte käibemaksu ära ja ostuarvete puhul saab seda tagasi küsida. Käibedeklaratsioon on vaja esitada neil, kes on käibemaksukohulased.

 

KMD vormi peab esitama iga kuu 20. kuupäevaks, sest hilinemisel rakenduvad automaatselt viivised.

Kui kaua peab säilitama raamatupidamise dokumente?

Raamatupidamise algdokumente peab säilitama seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjendati.

Millal pean raamatupidajale kuludokumente esitama?

Kuludokumente peaks esitama jooksvalt, et need ei kuhjuks. Soovitatav on aga esitada eelmise kuu dokumente 7. kuupäevaks. Nii jõuab raamatupidaja need läbi töödelda enne deklaratsiooni esitamist.

Millal tuleb ettevõte registreerida käibemaksukohuslasena?

Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult. Registreerimise kohustus tekib alates päevast, mil tehingute maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates.

Millised on raamatupidamise sisseseadmiseks ja ülevõtmiseks vajalikud dokumendid?

Raamatupidamise ülevõtmiseks on tarvis uuel raamatupidajal õigusi riigiportaalidesse – emta.ee, rik.ee, mnt.ee, eesti.ee ja stat.ee. Ülejäänud vajalikke dokumente, kui on puudu, küsitakse esimesel konsultatsioonil ning lepitakse kokku edaspidistes toimingutes.

Kas raamatupidamisega on mõistlik üle tulla majandusaasta lõpus või alguses?

Mõistlik on tulla üle aasta alguses, sest eelmise aasta tehingute ja ettevõtte arenemisega ei ole raamatupidaja kursis ning majandusaasta aruande koostamine on raskendatud.