fbpx
 

Raamatupidamine

Ülevaade finantsidest on eduka ettevõtte aluseks

Raamatupidamise täisteenus

Täisteenus hõlmab endas kõiki raamatupidamise toiminguid, mida ettevõtjal läheb vaja. See vähendab oluliselt ettevõtte juhi töökoormust just finantsarvestuse osas, andes vastavad kohustused kogenud raamatupidajale, keda toetab terve raamatupidamisbüroo. Tasustamine toimub vastavalt tehtud tööhulgale, mis on kasulik eelkõige ettevõtjale.

Raamatupidamise täisteenus sisaldab:
 • tasuta ületoomist senise raamatupidaja juurest, abi ettevõtte registreerimisel, esindusõiguse loomisel EMTA-s ja Eesti.ee-s;
 • personali arvestust (töötajate ja haiguslehtede registreerimist, töötasude ja puhkuste arvestust, välja maksmist);
 • põhivara arvestust;
 • ostu-, müügi- ja pangatehingute arvestust;
 • deklaratsioonide esitamist;
 • maksete ettevalmistamist internetipangas ja vajadusel ka ülekandeid;
 • konsultatsioone 1 tund kuus kuutasu raames;
 • dokumendinäidiseid ja finantsaruandeid (2 tk) kuutasu raames;
 • Nutiarve kasutamist 50% soodsamalt.

 

Aitame partnereid ka igapäevaste ärialaste küsimuste lahendamisega.

Pearaamatupidajateenus

Pearaamatupidajateenuse puhul on sisuliselt tegemist finantsjuhiteenusega. Ettevõttel on kohapealsed töötajad, keda sisse ostetud pearaamatupidaja juhendab ja kontrollib. Pearaamatupidaja aitab juhtida efektiivselt ja tulemuslikult Sinu ettevõtte rahaasju. Ta annab nõu investeerimisel, laenude ning muude suuremate rahaliste otsuste puhul. Lisaks toetab ta juhtkonda juhtimist abistavate finantsaruannetega. Igapäevane raamatupidamise töö siia alla ei kuulu.

Pearaamatupidajateenus sisaldab:
 • ettevõttes juba olemasoleva raamatupidaja juhtimist;
 • raporteerimissüsteemi välja töötamist;
 • mõõdikute välja töötamist;
 • eelarve koostamist;
 • rahavoogude planeerimist;
 • tasuvusanalüüsi;
 • tööjõukulude planeerimist;
 • finantsalast nõustamist ja konsultatsioone.

 

Pearaamatupidajateenusele teeme igale ettevõttele personaalse pakkumise, kusjuures arvestus toimub ajakulupõhiselt. 

Alustava ettevõtte raamatupidamine

Oleme koostanud spetsiaalselt alustavale (kuni 6 kuud vanale) ettevõttele suunatud paketi. Sisuliselt on tegemist raamatupidamise täisteenusega, kuid oleme suurendanud konsultatsioonide mahtu ning optimeerinud hinda.

Alustava ettevõtte raamatupidamine sisaldab:
 • tasuta ületoomist senise raamatupidaja juurest, abi ettevõtte registreerimisel, esindusõiguse loomisel EMTA-s ja Eesti.ee-s;
 • tasuta konsultatsioone (1h nädalas);
 • töökohta büroohotellis (1 päev nädalas);
 • majandustehingute kajastamist (kuni 15 ostu- ja müügiarvet, kuni 25 pangatehingut);
 • 1 töötaja palgaarvestust (TSD esitamine koos Lisa 1 või 2, maksukandeid);
 • finantsaruandeid (2 tk);
 • Nutiarve äritarkvara kasutamist 50% soodsamalt.

 

Paketile lisandub:
 • maksete ettevalmistamine internetipangas ja vajadusel ka ülekanded;
 • põhivara arvestus;
 • KMD esitamine. Selle esitamine koos lisadega sõltub maksukohustusest. Registreerides ettevõtte käibemaksukohustuslasena, lisandub paketile 10 eurot (sisaldab KMD ja INF A ja B esitamist);
 • kõik loetlemata teenused lisanduvad arvele vastavalt täisteenuse hinnakirjale.

 

Peale 6 kuu möödumist liigutakse edasi kas raamatupidamise täisteenusele või väikeettevõtte paketile.

Väikeettevõtte raamatupidamine

Väikeettevõtte puhul on tegemist firmaga, kus on üksikud tehingud ja tihtipeale ei ole ettevõttel töötajaid. Seadistame raamatupidamistarkvara ning esitame igakuised 0-deklaratsioonid. Oleme loonud kõik eeldused selleks, et vajadusel pakkuda aktiivset raamatupidamisteenust. Tehingute hulk määrab raamatupidamise mahu ja tasustamine toimub vastavalt tehtud tööle.

Väikeettevõtte raamatupidamine sisaldab:
 • tasuta ületoomist senise raamatupidaja juurest, abi ettevõtte registreerimisel, esindusõiguse loomisel EMTA-s ja Eesti.ee-s;
 • valmisolekut aktiivse teenuse osutamiseks;
 • raamatupidamisandmete varundamist;
 • konsultatsioone 15 minutit kuus;
 • 0-deklaratsioonide esitamist;
 • finantsaruandeid (2 tk);
 • Nutiarve kasutamist 50% soodsamalt.

 

Paketile lisandub:
 • ostu-, müügi- ja pangatehingute kajastamine;
 • KMD esitamine koos lisadega ja maksukanded;
 • töötajate palgaarvestus (TSD esitamine koos Lisa 1 või 2 ja maksukanded);
 • lisakonsultatsioonid 15minutilise täpsusega;
 • põhivara arvestus.

 

Väikeettevõtte raamatupidamine peab olema korras ka siis, kui toimuvad vaid üksikud tehingud aastas. Paketi tingimustele mittevastamisel rakendub baashinnakiri.

Arvuta raamatupidamise hind

Kõik paketid sisaldavad tasuta ületoomist senise raamatupidaja juurest ning abi ettevõtte registreerimisel. Samuti loome esindusõiguse  Maksu- ja Tolliametis ja Eesti.ee portaalis.  Vastavalt paketile pakume tasuta konsultatsioone.

Raamatupidamise täisteenus
0
kuus
Täisteenus hõlmab endas kõiki raamatupidamise toiminguid, mida ettevõtjal läheb vaja. Tasustamine toimub vastavalt tehtud tööhulgale, mis on kasulik eelkõige ettevõtjale.
Sisaldab:
Personali ja põhivara arvestust
Ostu-, müügi- ja pangatehingute arvestust
Deklaratsioonide esitamist
Maksete ettevalmistamist
Konsultatsioone 1 tund kuus
Dokumendinäidiseid ja finantsaruandeid (2 tk)
Nutiarve kasutamist 50% soodsamalt
Alustav ettevõte
0
kuus
Oleme koostanud spetsiaalselt alustavale (kuni 6 kuud vanale) ettevõttele suunatud paketi. Sisuliselt on tegemist raamatupidamise täisteenusega, kuid oleme suurendanud konsultatsioonide mahtu ning optimeerinud hinda.
Sisaldab:
Konsultatsioone (1h nädalas);
Töökohta büroohotellis (1 päev nädalas);
Majandustehingute kajastamist (kuni 15 ostu- ja müügiarvet, kuni 25 pangatehingut);
1 töötaja palgaarvestust (TSD esitamist, sh Lisa 1 või 2, maksukanded);
Finantsaruandeid (2 tk);
Nutiarve kasutamist 50% soodsamalt.
Väikeettevõte
0
kuus
Väikeettevõtte puhul on tegemist firmaga, kus on üksikud tehingud ja tihtipeale ei ole ettevõttel töötajaid. Oleme loonud kõik eeldused selleks, et vajadusel pakkuda aktiivset raamatupidamisteenust. Tehingute hulk määrab raamatupidamise mahu ja tasustamine toimub vastavalt tehtud tööle.
Sisaldab:
Valmisolekut aktiivse teenuse osutamiseks;
Raamatupidamisandmete varundamist;
Konsultatsioone 15 minutit kuus;
0-deklaratsioonide esitamist;
Finantsaruandeid (2 tk);
Nutiarve kasutamist 50% soodsamalt.

Telli kohe!

Infoks raamatupidamisklientidele

Entro eesmärk on aidata enda kliente, pakkuda parimat teenindust ja nõu – seda selleks, et igapäevane ettevõtlus oleks sujuv ja pingevaba. Selleks, et me saaksime õigeaegselt ja korrektset anda infot, vajame meie omakorda sisendit. Tahame teha kliendiga koostööd.

Dokumentide esitamine

Kõik algab dokumentide esitamisest. Ei ole dokumenti – ei saa midagi teha! Kui dokumendil on spetsiifilised andmed, siis vajame veidi lisainfot (näiteks, kui on soetatud spetsiifilisi tööriistu, dokumendid on võõrkeeles või arusaamatu toote kirjeldusega). Parim lahendus on see, kui koos dokumendiga tuleb ka selgitus. Siis ei pea raamatupidaja hakkama kliendilt selgitusi küsima ja kogu protsess on palju kiirem. Kui ühel kliendil on mitu ettevõtet, siis palume esitada dokumendid eraldi.

Milliseid raamatupidamise dokumente vajame?

Me ootame arveid, tšekke, kviitungeid, laenu- ja liisingulepinguid, dokumente, mis seotud ettevõtte omanikute vahetamisega, töötajatega seotud dokumente (uute töötajate info, puhkuseavaldused, lahkumisavaldused, lähetusaruanded ja haiguslehed) ja teisi raamatupidamisega seotud dokumente. Mida rohkem infot meil on, seda kiiremini teeme oma tööd! Ja mida kiiremini saame ma tööd teha – seda väiksem on kliendi arve!

Arvesta ajaga

Kui oleme dokumendid kätte saanud, siis järgmiseks sammuks on dokumentide töötlemine, sorteerimine, lisainfo uurimine ja kajastamine. Ja selleks vajame aega! Selleks, et kõik tähtsamad aruanded oleksid esitatud õigeaegselt, palume esitada dokumendid hiljemalt järgmise kuu 7. kuupäevaks! Ideaalselt ootame dokumente jooksvalt.

Tähtsad kuupäevad raamatupidajale

Aruannete esitamise kaks kõige olulisemat kuupäeva: 10. ja 20. 10. kuupäeval peame esitama TSD koos lisadega, see tähendab, et peavad olema kajastatud kõik dokumendid, mis on seotud, töötasude, dividendide, esinduskulude, sporditoetuse, kingituste, auto erisoodustuse ja isikliku auto kompensatsiooniga. Sellel juhul saame koostada 100% korrektsete andmetega aruande, mida ei pea parandama. 20. kuupäeval on KMD ja VD esitamise kuupäev. Selleks peavad olema kajastatud kõik võimalikud tulud ja ideaalis kõik perioodis tekkinud kulud.

PANE TÄHELE!

võimalikud tulud ja ideaalis kõik perioodis tekkinud kulud. Kui dokumendid esitatakse viimasel hetkel või dokumendid puuduvad, väga tõenäoline, et haldur ei jõua neid kajastada. See tähendab, et esitame aruanded olemasolevate andmetega ja hiljem parandame. Meil ei ole eraldi sanktsiooni või trahvi selle eest, aga kõik need lisatööd lähevad arvesse ajatööna ja lõppkokkuvõttes suureneb kliendi enda kulu.

Tee haldur õnnelikuks!

Kui kõik dokumendid esitatakse jooksvalt ja õigeaegselt, siis läheb töö sujuvalt. See loob eelduse ka selleks, et juba jaanuaris saame alustada majandusaasta aruande koostamisega, mille esitamistähtaeg on järgneva majandusaasta 30.06 kuupäev. Õnnelik haldur – väiksem arve. Tee oma halduri õnnelikuks, esita dokumendid õigeaegselt!