fbpx

5 meetodit, kuidas tegeleda võlglastega

krediidipoliitika

Võlglased on iga ettevõtja mureks. Krediidipoliitika aitab maandada ettevõtte riske seoses raha kaotamise ja mittelaekumisega. Ettevõtte juhid saavad krediidipoliitika põhjal hinnata klientide võimekust ja ennetada riske. 

Toome välja viis meetodit, kuidas võlgastega tegeleda. Kontrolli uue kliendi taustaEnne mistahes äritehingu sõlmimist tuleks teha ettevõttele taustakontroll. Kontrolli võiks alustada googeldamisest. Lihtsalt vaata, mis sealt välja tuleb. Seejärel hinda kodulehe usaldusväärsust ja vaata ka seda, kas kontaktandmed on olemas. Kindlasti uuri, kas ettevõttel on maksehäired. See info on kättesaadav e-krediidiinfos. Võimalusel analüüsi ka uue partneri majandusaasta aruannet. Ka sealt saab olulist infot. Ideaalis võiks sul olla süsteem, kuidas kontrollida tulevase kliendi tausta ning see võiks olla kirjeldatud krediidipoliitikas.Sõlmi kirjalikud lepingudKuigi lepingut võib sõlmida nii suuliselt kui ka kirjalikult, siis meie soovitame kõik pooltevahelised kokkulepped vormistada kirjalikult. Miks? Põhjus on lihtne – see ennetab kõik suulises kokkuleppes tekkinud taganemise ja erineva tõlgendamise võimalused. Soovitame lepingus välja tuua arvete mittemaksmise korral tekkivad sanktsioonid. Näiteks, millised on viivised, millal lõpetatakse teenuse osutamine ja millisel juhul pöördutakse inkasosse. Kindlasti soovitame taolise lepingu koostamisel kasutada juristi abi. Internetist leitud lepingupõhi ei pruugi vastata kaasaegsetele nõuetele või sinu ettevõtte spetsiifikale.Koosta enda ettevõtte krediidipoliitikaKrediidipoliitikat vajab iga ettevõte. Tänu sellele on ettevõtte juht, töötajad, aga ka kliendid teadlikud, kuidas tegeletakse ettevõttes võlgnevustega. Krediidipoliitika paneb paika, kuidas kontrollitakse uue kliendi tausta, millised on maksetähtajad ja kuidas tuvastatakse makseprobleemid ning mil moel nendega tegeletakse. Teisisõnu hõlmab krediidipoliitika endas seda, kellele ja kui palju sa oled valmis krediiti andma ning kirjeldab tegevusi, mida teed siis, kui klient ei maksa. Üldiselt aitab krediidipoliitika maandada ettevõtte riske seoses raha kaotamise ja mittelaekumisega. Ettevõtte juhid oskavad krediidipoliitikale toetudes hinnata klientide võimekust ja loobuvad ärist nendega, kes on finantsiliselt nõrgad.Saada meeldetuletusiMeeldetuletuskirja saatmine või telefonikõne on üks lihtsamaid viise, kuidas meenutada klienti tasumata arvest. Vahel võib jääda arve tasumine kahe silma vahele või lihtsalt ununeda. Hea on, kui meeldetuletusest jääb siiski maha ka kirjalik märge. Samuti on hea, kui meeldetuletuse põhimõtted on kirjeldatud krediidipoliitikas.Võta appi inkassoKui kliendid eiravad lepingus sõlmitud punkte ning ei reageeri ka meeldetuletustele, siis ühel hetkel tuleks kaasata inkasso. Soovitame juba krediidipoliitikasse lisada punkt (ja teha ka endale selgeks), millal seda teha. Inkassofirmad pakuvad erinevaid võimalusi – nii kohtuvälist menetlust, hagi koostamist ja selle kohtule esitamist ning täitemenetlust. Soovitame uurida enda võimalusi võlgadega tegelemisel.