fbpx

Arve koostamine – millised on kohustuslikud andmed

Puutume igapäevaselt arvetega kokku, kuid kas kõik arved on ka korrektsed? Kas need sisaldavad kohustuslikku informatsiooni ja selgitusi?  Anname soovitusi, kuidas koostada arvet. Kõik selleks, et Sinu arve koostamine oleks lihtne.Arvele tuleb märkida vastavalt Käibemaksuseadusele (KMS § 37 lg 7) järgmised andmed:


1)
 arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;
5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
6) kauba kogus või teenuse maht;
7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erinev arve väljastamise kuupäevast;
8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Käibemaksusumma märgitakse eurodes.

Seega on põhinõueteks arve number, väljastamise kuupäev, maksukohustuslase ja ostja andmed, tehingu sisu ja hind, maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa ja tasumisele kuuluv käibemaksusumma eurodes.Millised andmed võiksid veel arvel olla?Maksetähtaeg

Kui arve tasutakse ülekandega, siis on vajalik maksetähtaeg, mis tavaliselt märgitakse kuupäevana.

Kontaktandmed

Lisaks kohustuslikele andmetele (nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number), võiks lisada ka telefoninumbri ja emaili. Nii on lihtsam ostjal ühendust võtta.

Makseinfo

Arve on lihtsamini töödeldav, kui sellel on näha, kas arve tasutakse ettemaksu, ülekande, sularaha või kaardiga

Arve numbri koostamine

Arve numbri koostamisele ei ole konkreetseid nõudeid. Igal ettevõttel on õigus leida selleks sobivaim süsteem. Oluline on, et igal arvel oleks unikaalne number.HEA TEADA!
  • Arve tuleb esitada 7 päeva jooksul pärast teenuse osutamist või kauba müümist.
  • Arve väljastatakse alati kahes eksemplaris, üks ostjale ja teine endale.
  • Kui eraisik soovib ettevõttele midagi müüa, siis vormistatakse selleks leping, mitte arve.
  • Elektroonilisele arvele ja kreeditarvele kehtivad samad nõuded, mis tavalisele arvele.
  • Füüsilisele isikule isiklikuks otstarbeks soetatud kauba või teenuse puhul ei pea väljastama arvet (va kaugmüügi, transpordivahendi ja tax-free müügi korral).