fbpx

Alustava ettevõtte raamatupidamine – mida pean teadma?

Ettevõtte asutamine on vastutusrikas samm. Lisaks ärijuhile leiad end ühtäkki ka raamatupidaja, juristi ja büroojuhi rollist. Enamik värskeid ettevõtjad leiab end kulutamas olulisimat ressurssi – enda aega – bürokraatia peale, milleks neil pole ei ettevalmistust ega tahtmist.

Alustava ettevõtte raamatupidamine lisaks ajakulule on ka vastutusrikas ja üksainus viga võib saada saatuslikuks.Alustaval ettevõtjal on lisaks äritegevuse käivitamisele palju uusi kohustusi. Mõned neist on lihtsamad, teised nõuavad spetsiifilisemaid teadmisi. Raamatupidamine eeldab mitmete erinevate seaduste ja määruste tundmist, arvutiprogrammide või tarkvarade kasutamist ning riigiga suhtlemise oskust.

Soovitame alati oma partneritel alustada korrektse raamatupidamisega ettevõtte loomise päevast. Rõhutame ka paari ostu- ja müügiarve kajastamise olulisust. Lihtsaim viis tagada nõuetekohane raamatupidamine, on usaldada see oma eriala spetsialistidele – neile, kes on kursis Raamatupidamise seadusega. Alustava ettevõtte raamatupidamise korras hoidmiseks on parim lahendus raamatupidamisteenus. Sellisel juhul ei kuluta uus ettevõtja ressurssi raamatupidaja palkamisele, vaid ostab teenuse sisse.OLULINE TEADA!

Raamatupidamise aluseks on Raamatupidamise seadus, mille järgi iga raamatupidamiskohustuslane on kohustatud pidama tekkepõhist arvestust. Erandina võib kasutada ka kassapõhist arvestust, kuid sellest juba järgmistes postitustes. Tekkepõhine arvestus tähendab, et kõik majandustehingud tuleb kajastada vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Teisisõnu kõik ostu- ja müügiarved tuleb kajastada isegi siis, kui arve eest ei ole veel makstud.

Iga majandustehingu aluseks on algdokument. Selleks võib olla kviitung, tšekk, arve, saateleht või mis tahes majandustehingut kirjeldav dokument, millel on olemas:

• dokumendi nimetus ja number;
• koostamise kuupäev;
• tehingu majanduslik sisu;
• tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa);
• tehingu osapoolte nimed, asu- või elukoha aadressid.

Algdokumente tuleb säilitada seitse aastat.

Alustava ettevõtte raamatupidamine eeldab ka raamatupidamise sise-eeskirjade koostamist. Sise-eeskiri sätestab kogu ettevõtte raamatupidamise korraldamise. Näiteks luuakse selle alusel kontoplaan, sätestatakse aruannete koostamise ja dokumentide säilitamise kord – teisisõnu korraldab see kogu raamatupidamise.