fbpx

Seisev ettevõte ja juhatuse liikmena töötuna arvele võtmine

Kas oled otsustanud ettevõtlusega ajutiselt lõpparve teha ja aja maha võtta? Nüüd on võimalik ennast ka juhatuse liikmena töötuna arvele võtta. Sel ajal, kui Sina otsid uusi väljakutseid, hoolitseme meie Sinu ettevõtte eest. Selleks sobivaim võimalus on seisva ettevõtte pakett.

Riigikogu algatas eelnõu, millega taastatakse juhatuse liikmete võimalus võtta end töötuna arvele ning saada töötuskindlustushüvitist. Õiguskantsleri ettepanekul saab äriühingu juht, kelle põhitegevus oli palgatöö, töötuna arvele võtta siis, kui ta põhitöö kaotab.

Juhatuse liikmel tekib õigus end töötuna arvele võtta ning saada töötuskindlustushüvitist, kui ta täidab kolme tingimust:

  • juhatuse liige ei saa oma ülesannete täitmise eest tasu;
  • lisaks äriühingu juhtimisele, peab isik olema vähemalt 180 päeva viimase 12 kuu jooksul teinud muud tööd;
  • ta ei ole lahkunud viimasest töö- või teenistuskohast omal algatusel, poolte kokkuleppel ega ole ise põhjustanud töö kaotust.


Eelnõuga võimaldatakse töötuna arvele võtta ka füüsilisest isikust ettevõtjal ning füüsilisest isiku ettevõtja ettevõtte tegevuses osaleval abikaasal, kui FIE ettevõtte tegevus on peatatud või hooajaline tegevus on lõppenud ning ta vastab töötuskindlustushüvitise saamise tingimustele.

Muudatused jõustusid 1. jaanuaril 2018.JUHATUSE LIIKMENA TÖÖTUNA ARVELE – PANE TÄHELE!

Kuigi juhatuse liikmel on võimalik ennast töötuna arvele võtta, ei kao sellega ettevõttega seotud kohustused. Ka mitteaktiivsel ettevõttel on kohustus hoida raamatupidamine korras. Isegi, kui on üksikud tehingud aastas, tuleb esitada vajalikud deklaratsioonid ja majandusaasta aruanne.LAHENDUS!

Parim lahendus sellisel juhul on kasutada spetsiaalselt seisvale ettevõttele mõeldud raamatupidamispaketti. Seisva ettevõtte paketi eesmärgiks on luua eeldused aktiivse raamatupidamisteenuse pakkumiseks. Võtame üle ettevõtte esinduskohustused Statistikaametis, portaalis Eesti.ee, Maksu- ja Tolliametis ning seadistame raamatupidamistarkvara.

Seisva ettevõtte raamatupidamine sisaldab:

  • valmisolekut aktiivse raamatupidamisteenuse osutamiseks;
  • raamatupidamisandmete varundamist;
  • igakuiste deklaratsioonide esitamist;
  • üksikute arvete kajastamist;
  • dokumentide hoiustamist.


Andes seisva ettevõtte raamatupidamise meie hooleks, oled kindel, et kõik vajalikud raamatupidamistoimingud on tehtud. See loob kindluse, et ka majandusaasta aruande esitamine on muretu.