fbpx

Käibemaksukohustuslasena registreerimine – kellele ja millal?

Ettevõtte äritegevus on juba käivitunud, kuid käibemaksu ei ole veel tasunud? Loe, kuidas käib käibemaksukohustuslasena registreerimine ja millal seda teha tuleks.

Ükski ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane automaatselt. Selleks tuleb esitada vastav avaldus Maksu- ja Tolliametile. Käibemaksukohustuslasena registreerimine toimub kas kohustuslikult või vabatahtlikult. Registreerimise kohustus tekib alates päevast, mil tehingute maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaasta algusest arvates.

SOOVITAME!

Soovitame käibemaksukohustuslasena registreerimine ära teha pisut enne, kui maksustatav käive 40 000 euro piirmäära ületab. Nii väldib segadusi maksude maksmisel ja arvestamisel.

Ettevõtted, kus lõpptarbijaks on valdavalt eraisikud ja peamiseks tuluallikaks on teenuste osutamine, siis soovitame käibemaksukohuslaseks mitte registreerida. Koos kohustuse tekkimisega suureneb halduskoormus ja bürokraatia. Samuti tuleb käibemaksuna tasuda üleliia suur summa, sest sisendkäibemaksu summa teenust osutaval ettevõttel on oluliselt väiksem.Käibemaksu arvestuse piirmäära hulka arvatakse:

 • kauba müük, mille käibe tekkimise koht on Eesti;
 • teenus, mille käibe tekkimise koht on Eesti;
 • teenuse osutamine, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti.


Käibemaksu arvestuse piirmäära hulka ei arvata:

 • põhivarana kasutuses olnud kauba võõrandamist;
 • Eesti isikule teostatavat kaugmüüki. Olukord, mil teise liikmesriigi maksukohustuslane teeb Eesti inimesele Eestis kaugmüüki (postimüük, e-pood). Sellisel juhul ei kehti registreerimiskohustus mitte alates 40 000 eurost, vaid 35 000 eurost.
 • kauba soetamist või teenuse saamist, mille puhul peab kauba soetaja või teenuse saaja Eestis maksma käibemaksu;
 • kui firma kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatav käive. Näiteks kui kogu käibe moodustab kauba eksport või teenuse müümine kolmandate riikide ettevõtjatele. Küll aga registreerimiskohustus tekib juhul, kui nullmääraga käive on ühendusesisene käive või teenus, mida osutatakse teise liikmesriigi maksukohustuslasele.


HEA TEADA!

Maksukohustuslasena registreerimiseks peab isik esitama avalduse kolme tööpäeva jooksul registreerimiskohustuse tekkimise päevast. Isik registreeritakse maksukohustuslasena viie tööpäeva jooksul alates avalduse või ettevõtlust tõendavate lisadokumentide saamist.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustus ei sõltu isiku juriidilisest vormist. Ka MTÜd, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja ka kohaliku omavalituses üksused peavad end käibemaksukohustuse tekkimisel registreerima kohustuslaseks.KUIDAS ESITADA AVALDUS?

Logi sisse Maksu- ja Tolliameti lehele www.emta.ee. Avalduse esitamiseksvolitatud isikuna valige „Registrid“, sealt edasi „Käibemaksukohustuslaste register“, edasi „Uus avaldus“ ning viimaks „Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus“. Seejärel täitke avaldus, mis peab olema:

 • esitatud käibemaksukohustuslasena registreerimise avalduse vormil (PDF-fail);
 • esitatud ettevõtte seadusliku esindaja, volitatud isiku või notari poolt;
 • digitaalselt allkirjastatud;
 • täidetud eesti keeles.


Maksukohustuslasena registreerimise päevast alates kaasnevad ka kohustused:
 • müüdavale kaubale või teenusele tuleb lisada käibemaks;
 • arvutama tasumisele kuuluva käibemaksusumma;
 • tasuma käibemaksu;
 • säilitama dokumente ja pidama arvestust;
 • esitama nõuetele vastavaid arveid.


PANE TÄHELE!

Käibemaksukohustuslasena tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile käibemaksudeklaratsioone hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks. Kui 20. kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale, siis tuleb deklaratsioon esitada järgmiseks tööpäevaks. Deklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui ettevõttel ei olnud ühe kuu jooksul ühtegi tehingut. Sellisel juhul esitatakse 0-deklaratsioon. Lisaks KMD-le tuleb esitada ka INF lisad ehk ühe kalendrikuu jooksul toimunud üle 1000 eurosed tehingud.

Kui ettevõtte on käibemaksukohustuslane, siis peab ta iga kuu 10. kuupäeval esitama TSD maksudeklaratsiooni. Siin kehtib sama reegel, kui 10. kuupäev satub nädalavahetusele või riigipühale, siis esitatakse deklaratsioon järgmiseks tööpäevaks. Deklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui ettevõttel puuduvad deklareeritavad andmed (ei ole töötajad, dividende, erisoodustusi).