fbpx

Kasumiaruanne – mis see on ja milline skeem valida?

Iga raamatupidamiskohustuslane peab koostama lõppenud majandusaasta kohta raamatupidamise aastaaruande. Kuigi kasumiaruanne on majandusaasta aruande kohustuslik osa, siis meie seisukohalt on see midagi enamat. See on vahend, mis aitab ettevõtjatel teha olulisi juhtimisalaseid otsuseid. Loe, mis see on ja millist skeemi valida.

Kasumiaruanne on perioodiaruanne, mis kirjeldab detailselt bilansist rida Aruandeaasta kasum.

Kasumiaruanne annab ülevaate ettevõtte tuludest ja kuludest teatud perioodil. Teisisõnu kajastab see ettevõtte majandustegevust – müüki ja ostu. Valdavalt koostatakse aruanne tekkepõhise arvestuse järgi (erandiks on FIE, mille puhul võib arvestus olla nii tekke- kui ka kassapõhine). See tähendab, et tulud ei too kaasa automaatselt raha laekumist ja kulud ei tähenda alati raha kulutamist.

Raamatupidamisseaduse § 18 kohaselt on kasumiaruanne (tulude ja kulude aruanne) raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi finantstulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit).

Kasum (kahjum) on raamatupidamiskohustuslase aruande perioodi tulude ja kulude vahe. Ärikasum (ärikahjum) on äritegevusega seotud kõigi tulude ja kulude vahe.

Kasumiaruanne – milline skeem valida?

Skeemi valimisel tuleb lähtuda sellest, milline aruanne annab parema ülevaate ettevõtte majandustulemustest. • Kasumiaruande skeem 1

  • Rühmitab kulud olemuse/sisu alusel.
  • Tuuakse välja kauba-, tooraine-, materjali-, tööjõu-, ja teenuste kulu ning põhivara kulum.
  • Kasutavad enamasti väiksemad ja teenindusettevõtted.
  • Oluliselt lihtsam koostada.
 • Kasumiaruande skeem 2

  • Rühmitab kulud funktsiooni alusel.
  • Tuuakse välja müüdud toodangu kulu, turustus- ja üldhalduskulu ning brutokasum (-kahjum).
  • Kasutavad enamasti suured tootmis- ja kaubandusettevõtted.
  • Keeruline koostada.


SOOVITAME!

Kasumiaruande skeemide valimisel me ei soovita lähtuda ainult aruande koostamise lihtsusest või keerukusest. Soovitame kasumiaruannet koostades kasutada piisavalt analüütilisi kontosid. See muudab kulude ja tulude jälgimise ning kontrolli all hoidmise lihtsaks.

Olulisim on ehk mõista, et kasumiaruanne on firma omanikule hea võimalus olla kursis ettevõtte käekäiguga ja teha sellest lähtuvalt olulisi juhtimisotsuseid.