fbpx

Teadlik kinnisvara käibemaksustamine aitab saavutada ettevõtte jaoks maksukulu kokkuhoiu

Kinnisvara käibemaksuteema on oluline just kinnisvaraarendajatele ja kinnisvara väljaüürijatele. Reeglina on kinnisvara või selle osa rendile või kasutusvaldusesse andmine maksuvaba käive, kuid siin kehtivad eraldi reeglid elu- ja äriruumidele.

Loe lähemalt, mida kujutavad endast erinevad käibemaksu mahaarvamise meetodid Eestis ning kuidas ettevõte võib maksukulu kokkuhoiu saavutada.Uue äripinna, uue korteri ja uue elumaja müük on alati käibemaksuga maksustatav, kuid seda vaid siis, kui müük toimub enne reaalset kasutamist. Kasutatud äriruumi või poolelioleva hoonega krundi puhul on antud ettevõtjale valikuvõimalus. Maksuhalduri kirjalikul teavitamisel võib käibemaksukohustuslasest ettevõtja sellise müügi puhul lisada arvele käibemaksu.

Kui ettevõttel on nii maksuvaba kui maksustatav käive, siis võib käibemaksu tagasi küsida vastavalt maksustatava ja maksuvaba käibe suhtele. Eestis on lubatud segakäibega maksumaksjal valida ise sisendkäibemaksu mahaarvamise meetod, seega on ettevõtte seisukohalt oluline pöörata tähelepanu just meetodi õigsusele.Proportsionaalse mahaarvamise meetod on mugav, sest raamatupidamises puudub täpne arvestus, millise objektiga on käibemaks seotud ja sisendkäibemaksu mahaarvamisel kasutatakse maksustatava käibe ja kogukäibe suhet. Otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise meetodi puhul peetakse eraldi arvestust maksuvaba ja maksustatava käibe tarvis tehtud ostude üle. Maksustatava käibe tarvis tehtud ostudelt saab käibemaksu täies ulatuses tagasi küsida, kuid maksuvabale käibele tehtud ostude käibemaks kantakse kuluks. Vaid mõlema käibe tarvis tehtud ostudelt arvestatakse sisendkäibemaks proportsionaalselt.Käibemaksuseaduses pole ette antud meetodi vahetamise sagedust, kuid piisav oleks meetodi sobivust ettevõttes hinnata kord aastas. Erinevaid meetodeid läbi kalkuleerides ja sobivat valides on tegemist legaalse maksude kokkuhoiu võimalusega. Tõenäoliselt võib kinnisvaraettevõttes, kus on nii maksuvaba kui ka maksustatavat käivet, tuua ettevõttele maksukulu kokkuhoiu, kui kasutada sisendkäibemaksu mahaarvamisel otsearvestuse ja proportsionaalse arvestuse segameetodit.

Uuri kindlasti enda raamatupidajalt, kas tema on meetodi õigsusele tähelepanu pööranud ning kasutab ettevõttele kokkuhoidu soosivat meetodit. Meie kliendid on aga kindlasti heades kätes, sest meie meeskond on antud teemal koolituse läbinud ning oskab kliendi õigele teele viia.