fbpx

Majandusaasta aruanne – kuidas käib esitamine?

Iga raamatupidamiskohustuslane peab koostama möödunud majandusaasta kohta majandusaasta aastaaruande. See on hea võimalus olla kursis ettevõtte majandustulemuste ja käekäiguga. Aruande koostamine ja esitamine ei ole pelgalt kohustus, vaid annab olulist infot juhtimisotsuste tegemiseks.

Majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on valdavalt 30. juuni.Majandusaasta aruanne on kohustuslik kõikidele ettevõtetele, ka riiulifirmadele – neile, kel  majandustegevust ei toimunud. Tavapäraselt on ettevõtte majandusaasta pikkuseks 12 kuud. Erandina võib olla majandusaasta pikkuseks kuni 18 kuud. See on seotud ettevõtte asutamise, lõpetamise või majandusaasta alguskuupäeva muutmisega.

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.  Viimane koosneb omakorda põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest.

 

Majandusaasta aruanne – esitamine

Majandusaasta aruanne tuleb esitada Äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu. Aruanne esitatakse elektrooniliselt e-äriregistri (www.rik.ee) ettevõtjaportaali kaudu.

Portaali on võimalik sisse logida ID-kaardiga. Majandusaasta aruande esitamiseks tuleb Äriregistri Ettevõtjaportaalis juhatuse liikmel valida menüüst “Majandusaasta aruanded”. Seejärel avaneb lehekülg, kus juhatuse liige või volitatud isik saab hakata sisestama möödunud majandusaasta kohta finantsandmeid. Meie klient näeb aga meie poolt ette valmistatud ja esitamisel olevat majandusaasta aruannet, millele ta lisab digiallkirja. Sellega piirdubki meie kliendipoolne vaev!

Edasi saadame aruande lõplikule esitamisele, kus lisame aruandele kasumijaotamise või kahjumikatmise ettepaneku ja aruande esitamise kuupäeva.SOOVITUS! Toetu raamatupidajale!

Majandusaasta aruande esitamine Ettevõtjaportaalis on kogenud raamatupidajale arusaadav protsess, kuid juhatuse liikmena ise andmeid esitades, võib see olla väga vaevaline, aeganõudev ja stressi tekitav. Tegelikult võib öelda, et raamatupidaja valmistub majandusaasta aruande esitamiseks ette igapäevaselt, kajastades erinevaid majandustehinguid. Hoides pidevalt end kursis ettevõtte käekäiguga, on majandusaasta aruande esitamine raamatupidajale oluliselt lihtsam kui ettevõtjale. Raamatupidajal on selge ülevaade ettevõtte varadest ja kohustustest (bilansist), ettevõtte tulude ja kulude struktuurist ning teadmised seadustest, regulatsioonidest, juhenditest ja nõuetest.

Soovitame jätta majandusaasta aruande esitamise professionaalidele, nii jääb rohkem aega tegeleda ettevõtlusega.