fbpx

Miinimumpalk 2019. aastal on 540 eurot

Eesti Tööandjate Keskliit ja Ametiühingute Keskliit jõudsid kokkuleppeni, mille kohaselt tõstetakse kuu töötasu alammäära 40 ning tunnitasu alammäära 0,24 euro võrra. See tähendab, et alates 2019. aastast tõuseb miinimum töötasu 500 eurolt 540 euroni kuus. Miinimum tunnitasu tõuseb aga 2,97 eurolt 3,21 euroni.

Alampalga kokkuleppe näol on sisuliselt tegemist laiendatud kollektiivlepinguga kõige kõrgemal tasemel. See tähendab, et see on täitmiseks kohustuslik kõigile Eesti tööandjatele. Alampalgast väiksemat töötasu ei ole lubatud Eestis täistööajaga töötajale maksta.

2017. aastal sõlmisid Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit kokkuleppe, mille kohaselt lähtutakse edaspidi töötasu alammäära kehtestamisel põhimõttest, et töötasu alammäära tõstmise aluseks on prognoositav tööviljakuse kahekordne kasv aastal, mille töötasu alammääras kokku lepitakse.

Kuna Eesti Panga prognoosi järgi peaks 2019. aastal tööviljakus kasvama, siis on võimalik ka alampalga tõstmine 540 euroni. Prognoositakse, et tööviljakus kasvab järgmisel aastal 4% ja kahekordne näitaja on 8% aastas. Sellest tulenevalt tuleb alampalka tõsta 540 euroni kuus.

MIINIMUMPALK 2019 – HEA TEADA!

2012. aastal oli töötasu alammäär 290 eurot, 2013. aastal 320, 2014. aastal 355, 2015. aastal 390, 2016. aastal 430 ja tänavu 470 eurot. 2018. aastal on alampalk 500 eurot ja on esimest korda terves ulatuses maksuvaba.