fbpx

Olulisimad seadusemuudatused

bürooruumid

Olulisimad seadusemuudatused

Oluline erinevus sel aastal on maksuvaba tulu määr, mis on sõltuvalt sissetulekust kuni 654 eurot kuus ehk kuni 7848 eurot aastas.  Uus maksuvaba tulu arvutamise kord hakkas kehtima juba alates 1. jaanuarist 2023 tehtud väljamaksetele. 

Ühtlasi hakkas vanaduspensioniikka jõudnud inimestele kehtima eraldi maksuvaba tulu määr, mis on 704 eurot kuus ehk kuni 8448 eurot aastas. See ei sõltu aga inimese sissetulekust ning rakendatakse pensionile automaatselt. Maksuvaba tulu rakendub juba aasta algusest inimesele, kes alanud kalendriaasta jooksul jõuab vanaduspensioniikka. 

Toome välja veel mõned olulisimad seadusemuudatused. 

Alampalk suurenes 

2022. aastal oli alampalk täistööajaga töötamise korral 654 eurot kuus, kuid alates 1. jaanuarist 2023 on see 725 eurot kuus. Ehk kui eelmisel aastal oli minimaalne tunnitasu 3,86 eurot tunnis, siis sellel aastal on see 4,30 eurot.

Kasvas minimaalne sotsiaalmaksukohustus  

Kui 2022. aastal oli minimaalne sotsiaalmaksukohustus 192,72 eurot ja sotsiaalmaksu kuumäär 584 eurot, siis 2023. aastal tõusis sotsiaalmaksukohustus 215,82 eurole ja kuumäär 654 eurole (minimaalse sotsiaalmaksukohustuse tasumine tagab ravikindlustuse). Kuumäär on 654 eurot ka juhatuse liikme tasu korral, kui tal ei ole kogumispensioni lepingut. 

Arvutan 2023. aasta palga ja maksud kalkulaatori abil 

Pikenes haiguspäevade soodsam hüvitamissüsteem 

Seoses COVID-19 pandeemiaga on 1. jaanuarist 2021 töötajale kehtestatud soodsama haigushüvitise süsteem, mis pikenes kuni 30. juunini 2023 

Selle kohaselt on  

 • töötaja omavastutus esimene päev, 
 • haigushüvitist teise kuni viienda päeva eest tasub tööandja ning 
 • alates kuuendast haigestumise päevast tasub haigekassa. 

 

Pikenes Ukraina abistamiseks tehtud annetuste tähtaeg  

Kuni 31. detsembrini 2023 pikendati soodustust, mille kohaselt on võimalus Ukrainale annetada tulumaksuvabalt, piirmäärata ja deklareerimata, kui annetus läheb järgmistele juriidilistele isikutele:  

 • MTÜ Eesti Pagulasabi,
 • MTÜ Mondo,
 • Ukraina Kultuurikeskus,
 • Riigikaitse Edendamise Sihtasutus,
 • Eesti Punane Rist,
 • Päästeliit,
 • Rotary Klubi Tallinn Vanalinn,
 • MTÜ Slava Ukraini (uus, alates 1. jaanuar 2023).