fbpx

Spordikompensatsioon 2018 I osa

Alates 2018. aasta algusest on tööandjal võimalus maksuvabalt hüvitada töötajate tervise edendamiseks tehtud kulutusi kuni 100 euro ulatuses kvartalis. Mida see tähendab ja kellele see kohaldub?

Seni kehtinud süsteem

Seni kehtinud süsteemi järgi oli enamik töötajate tervise edendamiseks tehtavad kulud käsitletud erisoodustusena. Neid maksustati nii tulu– kui ka sotsiaalmaksuga.Seni sai tööandja teha maksuvabalt töötajate tervise heaks kulutusi siis, kui need on kohustuslikud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Sellised kulutused on näiteks töötajate tervisekontrolli kulud, kulutused töö iseloomust tulenevatele isikukaitsevahenditele ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab. Samuti olid lubatud töötervishoiuarsti ettekirjutusel tehtud kulutused massaažile, ujumisele ja muule säärasele. Need põhimõtted kehtivad endiselt edasi. Näiteks, kui töötervishoiuarst saadab töötaja trenni või massööri juurde, siis see on ettevõtlusega seotud kulu.

Spordikompensatsioon 2018 – milline on uus süsteem?

Spordikulutuste maksuvaba hüvitamise piirmäär 100 eurot kvartalis on ette nähtud ühe töötaja kohta, mida ei ole lubatud üle kanda teisele töötajale või järgmisesse arvestusperioodi.

Näiteks! Tööandjal on 10 töötajat ja neist kaks soovivad kasutada spordikompensatsiooni. Seega saab tööandja hüvitada maksuvabalt 200 eurot kvartalis.

Millised on maksuvabad tervise- ja spordikulud?AVALIKU RAHVASPORDIÜRITUSE OSAVÕTUTASU

Siia kuuluvad need üritused, kuhu on võimalik kõikidel soovijatel minna, näiteks SEB Tallinna Maraton. Ainult ühele ettevõttele mõeldud suve- või spordipäevad siia alla ei kuulu. Näiteks ei kuulu siia MTÜ poolt korraldatavad erinevate firmade vahelised turniirid (nt võrk- või korvpalliturniir). Rahvaspordiüritused ei pea olema regulaarsed.

SPORTIMIS- VÕI LIIKUMISPAIGA REGULAARSE KASUTAMISEGA OTSESELT SEOTUD KULUTUSED

Enamasti mõeldakse selle all spordiklubide külastamist, mille liikmetasu tööandja arve alusel hüvitab. Siia sobivad ka jõusaalid, mis asuvad spaas. Tegemist võib olla ka ettevõttesisese spordiklubi kasutamisega seotud kuludega. Spordiklubi külastus on regulaarne ka siis, kui soetatakse ühe korra pileteid, kuid tehakse seda mingi regulaarsusega.

TÖÖANDJA OLEMASOLEVATE SPORDIRAJATISTE ÜLALPIDAMISEKS TEHTAVAD KULUTUSED

Sellised kulutused on spordirajatiste remont, koristamine ja kommunaalkulud. Piirmäära suuruseks on samuti 100 eurot kvartalis töötaja kohta ning kasutada saab nende töötajate piirmäära, kes tööandja spordirajatisi kasutavad. Kui neid on kaks, siis maksuvaba summa on 200 eurot kvartalis.

TAASTUSARSTI, FÜSIOTERAPEUDI, TEGEVUSTERAPEUDI, KLIINILISE LOGOPEEDI VÕI KLIINILISE PSÜHHOLOOGI TEENUSTE KULUTUSED

Maksusoodustuse saamise eelduseks on see, et teenuse osutaja on tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omav spetsialist, kes osutab erialaseid teenuseid. Tervishoiutöötajad on registreeritud Tervishoiutöötajate riiklikus registris. Väljastatud kutsetunnistused on registreeritud Kutseregistris. Kirjeldatud registris on näiteks muusikaterapeudid, perelepitajad, toitumisnõustajad ja paljud teised.

RAVIKINDLUSTUSLEPINGU KINDLUSTUSMAKSE

Tööandjal on võimalus töötajale kuludokumendi alusel tehtavad kindlustusekulud  hüvitada. Vabatahtlik ravikindlustus on vajalik eelkõige nendele, kes mingil põhjusel ei ole kaetud Haigekassa ravikindlustusega või ei saa/soovi seda eraldi Haigekassast osta.Mis ei kuulu maksuvabade spordikulude hulka?

  • Sportimisvahendid, riided, jalanõud.
  • Lühiajaline spordikompleksi rent tööandja poolt, näiteks suvepäevadeks.
  • Kui tööandja rajab kontorisse spordisaali ja ostab seadmeid, siis neid kulusid käsitatakse ettevõtlusega seotud väljamaksena, mida ei maksustata.
  • Kui tervishoiuteenuse osutaja omab muud kutsetunnistust (nt massaažiterapeut, lümfiterapeut, massöör, kiropraktik jne) ja ei ole registreeritud registris, siis maksusoodustus ei kohaldu. 


Spordi mõiste MTA keeles?

Sport on seotud eelkõige märkimisväärse kehalise tegevusega. Sellest tulenevalt on mõiste suhteliselt lai.

Ujula võib asuda ka spaas!Tervise edendamise kuludeks saab lugeda näiteks ujula või spordisaali regulaarse kasutamisega seotud kulu. Kui tegemist on näiteks ujula kasutamisega, siis ei ole vahet, kas ujula asub spordikeskuse, veekeskuse või spaakeskuse juures.Massööril peab olema tervishoiu töötaja tunnistus!Kutsetunnistuseta massööri teenuse eest tasumine maksuvabastuse alla ei kuulu. Paraku on just massaaž üks populaarsem teenus töötajate seas, mis enamasti tihedalt seotud töötamisega (näiteks istumisest tingitud õlavöötme vaevused). Kui taastusraviarst on hinnanud patsiendi tervislikku seisundit ning sõltuvalt probleemist määranud edasise taastusraviteenuste vajaduseks massööriteenuse, siis see kuulub maksuvaba erisoodustuse alla. Massööriteenuse osutaja peab omama (kutse)tunnistust/kutsestandardit.

NB! Siin on erisus. Töötervishoiuarsti poolt määratud massaažitegijal ei pea olema kutsetunnistust, kuid arve väljastamiseks peab teenusepakkujal ettevõte.Töötervishoiuarsti soovitus päästab maksustamisest!Maksustamisele ei kuulu töötervishoiuarsti soovituse alusel konkreetsele isikule tulenevalt tema töö iseloomust ennetustegevuseks või taastusraviks tehtavad kulud. Hea tava näeb ette, et arst määrab oma otsuses soovitused arusaadavalt (kestus, kui palju protseduure jms), mis aitab arsti taotlusi mõista ja juhiseid täpselt täita. Seega, kui arsti soovitus on arusaadav ja täidetav ning seotud konkreetse töötaja töö iseloomust tuleneva võimaliku tervisekahjustuse ennetamise või vähendamisega, siis kulude hüvitamisel erisoodustust ei teki.

Tags: